Skip to main content

Osnovna škola Medvedgrad - Zagreb

Projekt je proveden u Osnovnoj školi Medvegrad u Zagrebu u travnju i svibnju 2022. godine. Voditelj projekta je bio profesor TZK Goran Firšt u suradnji s Ivanom Gašpert i Damirom Davidom, a u projekt je bilo uključeno 10 razrednih odjela sa 230 učenika.

Učitelji Ivan Gašpert i Damir David su u suradnji s voditeljem projekta Goranom Firštom na Satu razrednika održali strukturirane radionice na temu fair playa. Učenici su već u prvoj etapi nastavnoga sata metodom oluje ideja uspjeli definirati pojam fair playa te ga pravilno povezati s vrijednostima u sportu i u svakodnevnom životu (poštovanje, prijateljstvo, zajedništvo, fair natjecanje, sport bez dopinga, poštovanje pisanih i nepisanih pravila, jednakopravnost, solidarnost, tolerancija, briga o drugome). U sljedećoj etapi nastavnoga sata učenici su upoznati s razvojem fair play pokreta kroz povijest. Prezentirane informacije uspješno su povezali s dotad stečenim znanjima iz nastavnoga predmeta Povijest o antičkim Olimpijskim igrama i o duhu i filozofiji olimpizma. Metodom razgovora učenici su ispravno identificirali temeljne vrline vrsnih sportaša i prepoznali važnost redovite tjelovježbe te su zaključili da bi sport trebao biti dostupan svima, bez obzira na različite socioekonomske i sociodemografske prilike. Učenicima je u sljedećoj nastavnoj etapi sata prikazan kraći videozapis s primjerima fair playa u sportu te je svaki učenik na papir trebao napisati svoje dojmove i zaključke. Vođenom raspravom sve njihove bilješke su uspješno povezane s fair play poveljom za mlade i s načelima fair playa za sportaše. U zadnjoj etapi nastavnoga sata posebno je naglašena primjena fair playa u svakodnevnom životu, a ne samo u sportu. Učenici su pravila lijepog ponašanja i komuniciranja uspješno povezali s duhom fair playa. Za domaću zadaću je svaki od učenika trebao zapisati barem dvije situacije u kojima se ponio pridržavajući se načela fair playa u sportu i/ili u svakodnevnom životu. Učenici su domaću zadaću uspješno izvršili te su time pokazali da razumiju pojam fair playa i da shvaćaju važnost njegove primjene u svim segmentima života, uključujući i sport. Na kraju nastavnoga sata učenici su zajednički položili fair play prisegu za učenike te je zaključeno i dogovoreno da će sva stečena znanja primjenjivati na sportskim terenima, u školi i u međusobnim odnosima te u svakodnevnim životnim situacijama.

U sklopu obilježavanja Dana škole za zainteresirane učenike osmih razreda je organizirana radionica „Olimpizam“ koju su zajednički osmislili prof. fizičke kulture Goran Firšt i prof. povijesti i geografije Ivan Gašpert. Održane su dvije radionice u trajanju od 60 minuta. Na svakoj radionici je sudjelovalo petnaest učenika koji su bili podijeljeni u tri tima s po pet sudionika. Radionica je bila podijeljena u tri dijela – dva poligona prepreka i natjecanje u atletskim disciplinama. Svaki sudionik je trebao za svoj tim ispravno i u što kraćem roku završiti oba poligona te postići što bolji rezultat u atletskim disciplinama. Tim čiji je sudionik prvi završio zadani poligon ili je ostvario najbolji atletski rezultat dobio je tri, drugoplasirani dva, a trećeplasirani jedan bod. Sudionik s osvojena tri boda za svoj je tim ujedno osigurao i prvenstvo odgovaranja na pitanja u kvizu o povijesti sporta i olimpizma koji je uključivao i pitanja o načelima fair playa. Tim se nakon postavljenog pitanja međusobno konzultirao te je ponudio odgovor. Svaki točan odgovor donosio je dodatne bodove, a u slučaju netočnog odgovora pravo odgovaranja dobio je sljedeće plasirani tim. Na kraju radionice pobjednikom je proglašen tim koji je prikupio najveći broj bodova, a sudionici su za nagradu dobili vijenac od maslinovih grančica. Učenici su kroz radionicu uspješno primijenili stečena motorička znanja i tehničko-taktičko znanje u pojedinim sportovima. Ponovili su i proširili stečena znanja o razvoju sporta i olimpizma kroz povijest s naglaskom na nastavne sadržaje osmog razreda (sport u Hrvatskoj i svijetu u 20. i 21. stoljeću). Upoznati su s razvojem fair play pokreta i načelima fair playa te su ista primjenjivali tijekom provedbe radionice. Na kraju radionice su učenici tijekom evaluacije rada ispravno detektirali situacije u kojima su se ponijeli u duhu fair playa te su također osvijestili da fair play nije samo način ponašanja već i način razmišljanja. Radionica se pokazala izuzetno uspješnom i motivirajućom za učenike te je u planu njezina realizacija i u sljedećoj nastavnoj godini.

U školi je organizirano skupljanje hrane i ostalih potrepština. Akciju su pokrenuli vjeroučiteljica Josipa Barr i prof. fizičke kulture Goran Firšt, a uključili su se učenici i učitelji predmetne i razredne nastave te ravnateljica i pedagoška služba. Sve što je prikupljeno donirano je pučkoj kuhinji na Svetom Duhu u kojoj su i volontirali učenici osmih razreda te sudjelovali u podjeli hrane potrebitima. Ova hvalevrijedna akcija u učenicima je probudila temeljne ljudske vrijednosti – zajedništvo, solidarnost, brigu o drugima i jednakopravnost. Učenici su i na ovaj način primijenili osnovna načela fair playa u svakodnevnom životu te su pokazali da su spremni pomoći drugima, a posebice najugroženijim slojevima društva. Shvatili su važnost borbe protiv siromaštva i bilo kakvog oblika socijalne isključenosti u Hrvatskoj i u svijetu. S pučkom kuhinjom na Svetom Duhu je dogovoren nastavak suradnje u vidu volontiranja i prikupljanja potrepština na obostrano zadovoljstvo.

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi projekt sufinanciran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije pod nazivom „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja. Osnovna škola Medvedgrad sudjeluje u projektu s lokalnom akcijom „Multikulturalan kutak“. Koordinatorica akcije je pedagoginja Vedrana Kurjan Manestar, a u organizaciju projektnih aktivnosti uključeni su prof. povijesti i geografije Ivan Gašpert i učenici osmih razreda koji pohađaju dodatnu nastavu povijesti. Svrha akcije je osnaživanje potencijala i društvene odgovornosti kod učenika i roditelja za prihvat osoba koje dolaze iz različitih kultura te razvijanje svijesti kod učenika i roditelja da prihvaćanjem različitih kultura, obogaćujemo svoju.

Opći cilj akcije je formiranje multkulturalnog kutka u predvorju Osnovne škole Medvedgrad koji bi bio središte njegovanja multikulturalnosti kroz nekoliko aktivnosti tijekom šk. god. 2021/22., ali i u narednim školskim godinama. Startup skupine učenika osmih razreda su izradile sedam tematskih prezentacija i isplanirale specifične teme za svaku od sedam država. Prezentacijama i svim popratnim aktivnostima nazočiti će svi razredni odjeli koje pohađaju učenici nacionalnih manjina i učenici iz drugih država s ciljem razvoja tolerancije prema pripadnicima različitih nacionalnosti i s ciljem upoznavanja kulture drugih zemalja na zanimljiv i neformalan način. Ovime želimo prevenirati predrasude i stereotipe, a ujedno i utjecati na obogaćivanje iskustava domicilnih učenika. Jednakopravnost i tolerancija su temeljne vrijednosti u svakodnevnom životu i fair playu te ih i na ovaj način želimo osnažiti kod učenika i svih dionika u akciji i projektu. U akciju su se uključili i ostali učitelji predmetne i razredne nastave te zajednički djelujemo s ciljem što uspješnije provedbe projekta.

Tijekom provođenja nastave TZK, a nakon što su učenici na Satu razrednika upoznati s temeljnim načelima Fair play pokreta, učenici su, bez dodatnih uputa, pokazali zajedništvo i ravnopravnost jedni prema drugima. Pokazali su to kroz razne sportske igre, kao i plesove i druge sadržaje u  u kojima je interakcija zahtijevala pozitivan stav, poštovanje, prijateljstvo, duh zajedništva, pomoć potrebitom, bilo kakva diskriminacija temeljem spolnih ili nacionalnih obilježja.