Skip to main content

Edukacijom protiv nasilja

STOP NASILJU NA ŠKOLSKIM I SPORTSKIM IGRALIŠTIMA

Hrvatski školski sportski savez, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te Agencijom za odgoj i obrazovanje provodi niz edukativnih mjera u borbi protiv nasilja u sportu, a sve u sklopu Akcijskog plana za provedbu programa edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih. Shodno navedenom, te u okviru spomenutog akcijskog plana realizirana su dvije suradnje s Hrvatskim skijaškim savezom kao organizatorom skijaške utrke Audi Fis Ski World Cup "Vip Snow Queen Trophy" i organizatorima teniskog turnira PBZ Zagreb Indoors. Sve ove suradnje vezane su uz projekt „Stop nasilju na školskim i sportskim igralištima.“

Materijali i publikacije edukativne akcije "Edukacijom protiv nasilja na školskim i sportskim igralištima"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, u suradnji s Hrvatskim školskim športskim savezom i Agencijom za odgoj i obrazovanje, provodi čitav niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, koji su prilagođeni različitoj dobi učenika.

Realizacija Akcijskog plana započela je edukacijom profesora tijekom 2008. godine, što je osnova za daljnje uspješno provođenje Akcijskog plana i jedan od bitnih uvjeta za daljnju provedbu mjera Akcijskog plana. U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Hrvatskim nogometnim savezom, sociolozima i psiholozima, provedena je edukacija profesora (Zagreb, Dugopolje, Osijek, Požega, Rijeka, Rovinj) predstavljanjem knjige Sport i nasilje u Europi.

Uz tu knjigu prevedena je i sljedeća literatura: Rasizam, nogomet i Internet, Što? Rasist? Ja? i Svi različiti - svi jednaki. Navedene publikacije, prilagođene različitoj dobi učenika, distribuirane su u obrazovne ustanove. Također su pripremljeni i tiskani plakati koji tematiziraju borbu protiv nasilja, rasizma i diskriminacije.

U izradi su pozivi i upute školama za provođenje radionica sa stručnim suradnicima - psiholozima i sociolozima.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova izrađeni su materijali vezani uz borbu protiv nasilja, namijenjeni različitim dobnim skupinama (od predškolske do srednjoškolske dobi), a u tijeku je i njihova objava na internetskim stranicama: Hrvatskoga školskoga sportskog saveza, Agencije za strukovno obrazovanje, Agencije za obrazovanje odraslih, Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga nogometnog saveza i ostalih nacionalnih športskih saveza, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, Hrvatskog saveza gluhih, strukovnih saveza u području športa te na internetskim stranicama osnovnih i srednjih škola.

Tribine Edukacijom protiv nasilja na športskim i školskim igralištima, s ciljem pozitivnog usmjeravanja djece u šport, međusobnim druženjem, održane su u Zagrebu 17. studenoga 2008. godine i u Šibeniku 6. svibnja 2009. godine. Na tribinama su sudjelovali predstavnici: Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskoga školskoga športskog saveza, Ministarstva unutarnjih poslova, Agencije za odgoj i obrazovanje, Pravobraniteljice za djecu te predstavnici Hrvatskoga nogometnog saveza. Uz navedene, na tribinama su kao veleposlanici školskoga športa sudjelovali i poznati športaši.

Objavljen je poziv, koji je distribuiran po obrazovnim ustanovama, za izradu učeničke likovne prezentacije koja promič

U Zagrebu, 8. i 9. lipnja 2009. godine, održana je Međunarodna konferencija Sport i nasilje u Europi u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva unutarnjih poslova, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Veleposlanstva Republike Francuske u Republici Hrvatskoj.

Početkom školske godine 2009./2010. planirano je osnivanje školskih športskih novinarskih sekcija. Najbolja reportaža/e o školskome navijanju, "fer" navijanju, školskom događaju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, bit će objavljena na internetskim stranicama, u školskim novinama, specijaliziranim časopisima za učenike i u dnevnom listu Sportske novosti, u prilogu Školski šport.

Također, početkom školske godine 2009./2010. izradit će se Bonton ponašanja na športskim natjecanjima, u čiju izradu će se uključiti djeca svojim likovnim i literarnim radovima te će Bonton biti implementiran u multimedijsku prezentaciju.

Neke mjere Akcijskog plana koje se već provode, kao i nove mjere kojima će se Akcijski plan upotpunjavati, permanentne su.

 

Sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.