Skip to main content

Županijski savezi

 

Zagrebačka županija

Krapinsko-zagorska županija

Sisačko-moslavačka županija

Karlovačka županija

Varaždinska županija

Koprivničko-križevačka županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Primorsko-goranska županija

Ličko-senjska županija

Virovitičko-podravska županija

Požeško-slavonska županija

Brodsko-posavska županija

Zadarska županija

Osječko-baranjska županija

Šibensko-kninska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Istarska županija

Dubrovačko-neretvanska županija

Međimurska županija

Grad Zagreb

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Zagrebačke županije
Predsjednik Ivančica Valek, prof. izvrsni savjetnik (098) 435 688
Tajnik Ismeta Čerkez,  profesor savjetnik (095) 905 9864
Adresa Ulica Andrije Hebranga 26 a, 10430 Samobor
Telefon  
WEB

http://ssszgzup.hr/

E-mail

[email protected]

 

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Krapinsko-zagorske županije

Predsjednik

Tajnik

Siniša Kuhta, prof.

Radovan Cesarec, mag.cin.

Email [email protected]
Adresa Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
Fax (049) 375 012

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog sportskog saveza Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije
Predsjednik Josip Šimunović, prof. (091) 793 7776
Tajnik Ljiljana Gavranović  (099) 2166 472
Adresa Marijana Cvetkovića 2 (dvorana Sisak) 44000 Sisak,
Telefon  
Fax  
E-mail [email protected]

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Karlovačke županije
Predsjednica Tanja Škrak, prof. 098 183 0366 [email protected]
Tajnica Barbara Vukašinović (zamjena) (091) 365 5358 [email protected]
Adresa Rakovac 1, 47000 Karlovac
Telefon (047) 615 526
Fax i e-mail: (047) 615 526; [email protected]  

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Varaždinske županije
Predsjednik Josipa Polančec (091) 460 6035
Tajnik Ivan Hrg (098) 852 337
Adresa Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin
Telefon  
Fax  
E-mail [email protected] [email protected]
Web www.sssvz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Koprivničko-križevačke županije
Predsjednik Dario Sokač (091) 5689 459
Tajnik Luka Borčić (099) 5065 189
Adresa Potočka 26, 48260 Križevci
Telefon  
Fax  
E-mail [email protected]

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Savez školskih športskih društava Bjelovarsko-bilogorske županije
Predsjednik Dražen Milaković (091) 5077 525
Tajnik Nikola Kovaček (098) 971 1365
Adresa Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
Telefon (043) 221 932
Fax (043) 241 325
E-mail [email protected]
Web www.savez-ssd-bbz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Savez školskih športskih društava Primorsko-goranske županije
Predsjednik Davor Juriša, prof. (098) 872 233
Tajnik Igor Marijanović (091) 576 5988
Adresa Jadranski trg 4/III, 51000 Rijeka
Telefon (051) 213 150
Fax (051) 313 375
E-mail [email protected]r

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Ličko-senjske županije
Predsjednik Ivica Valentić
Tajnik Dubravko Mesić (098) 247 742 ;  [email protected]
Adresa Miroslava Kraljevića 15, 53000 Gospić
Telefon (053) 573 015
Fax (053) 573 015

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Virovitičko-podravske županije
Predsjednik Saša Topić (091) 603 8001
Tajnik Dora Međimorec (098) 619 500
Adresa Matije Gupca 63, 33000  Virovitica
Telefon (033) 722 170
Fax (033) 722 170
E-mail [email protected] Web icon www.skolski-sport-vpz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski školski športski savez Požeško-slavonske županije
Predsjednik Albinko Bagarić (099) 701 5604
Tajnik Marijan Rudež (098) 256 630
Adresa Dr. Franje Tuđmana 9/2
Telefon (098) 256 630
Fax (034) 271650
E-mail [email protected]
Web http://www.pzsport.hr/

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski savez školskog športa Zadarske županije
Predsjednik Branimir Peričić, prof. 095/910 7179
Tajnik Jadranka Duvančić, prof. (091) 2072 402 [email protected]Email iconinfo@skolski-sport-zz.com
Adresa Marka Marulića 5, 23000 Zadar
Telefon (023) 312 289
Fax (023) 312 289 Web icon http://www. skolski-sport-zz.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Osječko-baranjske županije
Predsjednik Zlatko Kraljević (098) 987 2496
Tajnik Mirna Rajle Brođanac (099) 214 2577  [email protected]
Adresa Kneza Trpimira 23, 31000 Osijek
Telefon (031) 200 518
Fax (031) 215 760 

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA ŠIBENIK
Predsjednik Margit Vrbičić (098) 971 9275 ;  [email protected]
Tajnik Anita Donđivić (098) 1701 493
Adresa Mažurica 52, 22000 Šibenik
Telefon (022) 330 873
Fax (022) 330 873
Web www.skolski-sport-skz.com

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Savez školskih športskih društava Vukovarsko-srijemske županije
Predsjednik Igor Miličević 099 2141 544
Tajnik Dubravko Markota 091 232 3601
Adresa H.D. Genschera 16/G, 32000 Vinkovci
Telefon 032 379 591
Fax 032 379 591
E-mail [email protected]

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski savez školskog športa Splitsko-dalmatinske županije
Predsjednik Zdravko Omrčen (098) 361 945
Tajnik Goran Kursar (098) 558 586 ; [email protected]
Adresa Slavićeva 39, 21000 Split
Telefon (021) 486 356
Fax (021) 486 356
E-mail saveza [email protected]
Web www.skolski-sport-sdz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Istarske županije
Predsjednik Daniela Koljđeraj
Tajnik Franjo Ivanišević (091) 4251451 [email protected]
Adresa Tina Ujevića 14, 52210 Rovinj
Telefon (052) 816 120
Fax (052) 840 126

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije
Predsjednik Antonio Lučić prof. (098) 500300
Tajnik Martin Bogoje (098) 243 508
Adresa Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik
Telefon (020) 351 185
Fax (020) 351 188
E-mail [email protected]
Web www.skolskisport-dnz.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog sportskog saveza Međimurski školski sportski savez
Predsjednik Goran Kolarić (098) 936 0036
Tajnik Marin Horvat (098) 988 4483 ; [email protected]
Adresa Športska 2, 40000 Čakovec
E-mail [email protected]
Web www.medimurski-skolski-sport.hr

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Brodsko-posavske županije
Predsjednik Mirna Mikić
Tajnik Bruno Štefanek (091) 4469 996
Adresa Petra Krešimira IV bb, 35000 Slavonski Brod
Telefon (035) 446 999
Fax (035) 446 999
E-mail [email protected]
Web www.skolskisport-bpz.net

Natrag na popis županija

 

Naziv školskog športskog saveza Školski športski savez Grada Zagreba
Predsjednik Pere Markić (099) 659 4292 [email protected]
Tajnik Hrvoje Lekić  (01) 4851 715 ;  (099) 420 2866 [email protected]
Adresa Boškovićeva 4, 10000 Zagreb
Telefon (01) 4816 340
Fax (01) 4816 264
E-mail [email protected]
Web www.skolski-sport-zg.hr

Natrag na popis županija