Skip to main content

Osnovna škola Jože Horvata - Kotoriba

Program je proveden u Osnovnoj školi Jože Horvat  u Kororibi. program je proveden u ožujkku, travnju i svibnju 2022. godine u 16 odjeljenja uz sudjelovanje 250 učenika. Program je provela profesorica TZK Danijela Krobot.

SAT RAZREDNOG ODJELA 6.B RAZREDA

1.Čitamo i diskutiramo o fair playu ( definicija, pravila, primjeri poznatih sportaša...) iz brošure „Živjeti fair play”

2.Gledamo ppt.prezentaciju „Bontona ponašanja u sportu”, za djecu školskog uzrasta – komentiramo svaku od 13 fotografija i pratećeg teksta ispod nje

3. Fotografiramo i dokumentiramo tijek sata

4. Zadajemo domaći zadatak za zainteresirane: odabrati jednu od 13 fotografija iz bontona, te je nacrtati na velikom formatu  papira ( ideja je u budućnosti, a od najboljih radova, izraditi baner koji će trajno krasiti jedan od zidova naše sportske dvorane i na taj nas način stalno podsjećati na vrijednosti Fair playa).

SAT TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U 5.A RAZREDU

1. Na računalu gledamo ppt. prezentaciju Bontona ponašanja u sportu, te komentiramo svaku od 13 fotografija. Učenici govore o tome što za njih znači pojedina slika te je objašnjavaju vlastitim riječima.

2. Čitamo jednu od 365 sportskih priča, te nakon toga razgovaramo o njoj. U pitanju je poznati atletičar koji je za vrijeme utrke na olimpijskim igrama doživio ozljedu i doslovce pao. Usprkos užasnim bolovima nastavio je šepati prema cilju. Proguravši se preko svih zaštitara koji su ga pokušali maknuti sa staze, utrku mu je pomogao završiti otac. Oči svih gledatelja cijelo su vrijeme bile uprte u njih i njihov je suosjećajni čin završio na svim naslovnicama novina. To je bio čin ljudske upornosti i ljudske vrline naspram borbe za medalju.

SAT UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE ( 4.RAZREDI)

1.1. Na računalu gledamo ppt. prezentaciju Bontona ponašanja u sportu, te komentiramo svaku od 13 fotografija. Učenici govore o tome što za njih znači pojedina slika te je objašnjavaju vlastitim riječima.

2. Čitamo jednu od 365 sportskih priča, te nakon toga razgovaramo o njoj.

U pitanju je priča o nogometašu Neymaru i njegovom odnosu prema djeci. Usprkos činjenici da je mnogo puta na sportskim terenima i životu ispoljavao neprimjereni oblik ponašanja, u priči smo našli i puno toga dobroga o njemu. Najviše nam se svidio njegov doprinos i suosjećajnost prema djeci koja su se našla kao navijači na terenu. Tada ih je znao odnijeti svojim suigračima koji su mu poklanjali pažnju, bacali ga u zrak, razgovarali s njime, a što je djetetu bio izuzetan događaj koji će zauvijek pamtiti.

3.Od sportskih rekvizita u dvorani ispisali smo riječi FAIR PLAY, te napravili divnu zajedničku fotografiju koja će nas dugo podsjećati na sve ljudske vrline koje fair play podrazumijeva.

4. Za domaću zadaću po izboru zadali smo Fair play crteže i literarne radove od kojih izdvajamo jedan poseban. Napisala ga je učenica Dina Čižmešija te svojim riječima trajno osvojila naša srca.

 

RODITELJSKI SASTANAK 6.B RAZREDA

Roditeljima sam preko ppt. prezentacije dočarala projekt „Fair play u mojoj školi.”Objasnila sam što smo sve u protekla dva mjeseca napravili (predavanja, priče, likovne i literarne radove, fair play karton...), te što još želimo napraviti ( baner na zidu dvorane, fair play plaketa...).

Ukazala sam im, po meni,na jednu od najvažnijih poruka, a to je da su Fair play osobine sportaša zapravo neodvojive od ljudskih vrlina ( poštenje, pomaganje, suosjećajnost, upornost, timski rad, iskrenost, odvažnost itd.).

Iz tog su razloga zamoljeni da na temelju dviju vrlina ( upornost i timski rad) naprave plakat. Radilo se u dvije grupe, a od materijala su im ponuđeni plakat papiri, flomasteri i neke sličice koje odgovaraju njihovim vrlinama. U trajanju jednog školskog sata roditelji su obavili svoj dio posla. Bilo ih je lijepo gledati kako ispoljavaju upravo one vrline na kojima su radili. Na kraju smo fotografijom zabilježili njihov trud.

SJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA

Zamolila sam ravnateljicu da budem predavač na Sjednici što mi je ona sa zadovoljstvom prepustila.

Odabrala sam preko ppt.prezentacije objasniti svim učiteljima škole projekt Fair playa u našoj školi. Cilj je bio pripremiti ih za Fair play tjedan u našoj školi koji se održao u tjednu 25. - 29. travnja 2022. Svi su zamoljeni za prikaz Bontona ponašanja u sportu na satovima razrednog odjela. Zamoljeni su također i za međurazredna natjecanja, likovne, literarne i druge radove. Sva moguća kreativnost bila je izazvana na posao. Postigli smo 100%-nu uključenost učenika škole u projekt. Radili su se crteži, umne mape, Wort art prikazi, štafetne igre i sl. Donosim neke fotografije njihovog angažmana.

 

FAIR PLAY plakete marljivim umjetnicama

Danas smo u našoj školskoj dvorani upriličili skromnu svečanost dodjele Fair play plaketa učenicama ( Ema Nestić,Ava Hrešć i Saša MLakar) koje su svojim trudom doprinijele širenju ideje" Fair play u mojoj školi."

One su u nekoliko proteklih mjeseci izrađivale plakate  na temu Bonton ponašanja u sportu.

Od tih su plakata nastali baneri koji će u budućnosti krasiti zidove naše dvorane kao trajno nasljeđe, podsjećajući nas svakim danom na vrijednosti Fair play ponašanja u sportu i u životu općenito..