Skip to main content

Medicinari u školskom sportu

MEDICINARI U ŠKOLSKOM SPORTU

Ciljevi Pilot-projekta:

                Zajednički ciljevi ove suradnje jesu razviti višu razinu zdravstvene prosvijećenosti putem zdravstvenog odgoja i edukativnih radionica te na taj način doprinjeti daljnjem razvoju sustava školskog sporta.

 • razvijati niz socijalnih i komunikacijskih vještina putem planiranih zdravstveno odgojnih edukacija temeljnih na vršnjačkoj interakciji („peer to peer learning“) učenici će spoznati važnost povezivanja medicine i sporta kao važnog faktora očuvanja zdravlja učenika. 
 • jačanje zaštitnih čimbenika mentalnog i fizičkog zdravlja učenika natjecatelja i učenika sudionika u Pilot-projektu
 • Projektom će se promovirati školski sport i među učenicima koji nisu aktivno uključeni u školska sportska natjecanja što je jedan od ciljeva rada HŠSS-a.
 • poticati razvoj medicinskih kompentencija kroz sustav školski sport

Medicinari Osijek- DP Gimnastika 2020

            PROVEDBENE AKTIVNOSTI U PROJEKTU :

            VODITELJI (3)

 • licencirani medicinski djelatnici- nastavnici-mentori (Hitni medicinski postupci)
 • pružanju stručne medicinske pomoći i intervencija u zbrinjavanju lakših ozljeda u sportskim objektima
 • medicinske intervencije u zbrinjavanju natjecatelja u smještajnom objektu (pregledi natjecatelja prije i nakon natjecanja)
 •  komunikacija sa zdravstvenim institucijama u slučaju težih ozljeda i drugih težih medicinskih stanja
 • izrada rasporeda učenika po sportskim dvoranama
 • provedba zdravstveno-edukativnih radionica

UČENICI:

 • asistiranje mentorima pri pružanju stručne medicinske pomoći i intervencija u zbrinjavanju lakših ozljeda u sportskim objektima
 • asistiranje mentorima pri intervencijama u svrhu zbrinjavanju natjecatelja u smještajnom objektu ( eventualni pregledi natjecatelja prije i nakon natjecanja)
 • aktivno sudjelovanje u pripremi i provedbi zdravstveno-edukativnih radionica

Pogledajte što o projektu pišu u školama kje i sudjeluju u projektu:

Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrije Štampara - Vinkovci

Srednja medicinska škola Slavonski Brod

Medicinska škola Rijeka

Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar

Medicinaka škola Osijek

Na slici: učenici Medicinske škole iz Osijeka