Skip to main content

Osnovna škola Kneginec Gornji

Projket je proveden u Osnovnoj školi Kneginec Gornji u drugom polugodištu školske godine 2021/2022. U projektu je sudjelovalo 4 razredna odjela sa 60 učenika. Projekt je proveo profesor TZK Emerik Večerić.

Učenicima je prezentirani projekt Fair play, prateći prezentaciju u učionici učenici su se uključivali u raspravu na ključne riječi tijekom prezentacije. Ključne riječi koje su odbrane su: 1.poštovanje, 2. prijateljstvo, 3. duh zajedništva, 4.fair natjecanje, 5. sport bez dopinga, 6. poštovanje pisanih i nepisanih pravila

Naglasak je stavljen na rečenicu i učenicima je objašnjeno da svaki sportaš i učenik koristi u svakom trenutku svoje tjelesne, intelektualne i moralne sposobnosti u komunikaciji ili aktivnosti tijekom interakcije s drugim učenicima. Važno je biti aktivni sudionik aktivnosti te u duhu fair playa postupati i biti aktivan.

U učionici je uz prezentaciju učenicima objašnjen bon ton ponašanja u sportu, analizom pravila odbojkaške igre učenici su izrazili svoje situacije kojima su se sreli tijekom igre a vezane su uz bon ton u sportu.

Također je učenicima objašnjena važnost poznavanja pravila igre kojom se bave kako bi mogli reagirati i pomoći suigračima u situacijama ako netko ne poznaje dovoljno pravila igre.

Uz analizu pravila igre učenici su utvrdili postojeće znanje.

Bon ton ponašanja u sportu su učenici nakon predavanja u učionici komunicirali sa mlađim uzrastima na satu Univerzalne sportske škole, koja se također provodi na našoj školi. Posjet učenika 6.a satu UŠŠ-a i prezentacija važnosti poznavanja pravila igre graničara, učenici su pokušali približiti osjećaj za poštivanje i poznavanje pravila igre kako bi mlađi uzrasti mogli sudjelovati u natjecanju koje je pred njima.

U našoj je školi za vrijeme trajanja projekta Fair play održano školsko međuopćinsko natjecanje u odbojci i nogometu za djevojčice i dječake. Taj trenutak iskorišten je za provedbu i naglasak na Fair play u sportu. Na startu turnira koji je odigran, sudionicima učenicima i profesorima voditeljima škola prezentiran je projekt Fair play. Koji je nakon odigranog turnira iznjedrio dobitnike kartona Fair play. Učenici koji su slušali predavanja sudjelovali su u promatranju utakmice isključivo vodeći se fair play okvirima te su činili komisiju za fair play. Imali su zadatak prepoznati fair play situaciju ili neki događaj te donijeti odluku dali je postupljeno po fair play načelima.

Nakon odigranih utakmica dodijelili su fair play karton sportaša učenika koji je postupio fair play u utakmici.

Pola učenika u razredu su dobili zadatak izraditi povelju kojom bi se trebali voditi sportaši u dvorani, izrada povelje za sportaše napravljena je na kartonu u obliku plakata koji je obješen na zid pri ulasku u dvoranu kako bi služio kao podsjetnik za svakog koji se bavi sportom, nakon prezentacije analizirana je pojedina ključna rečenica te je osmišljen način izrade povelje kako bi bila razumljiva svim učenicima:

 

 • Upoznaj se sa pravilima igre
 • Zalaži se za igru u duhu fair playa
 • Dolazak na treninge na vrijeme i u sportskoj opremi
 • Koncentracija na treningu i slušanje trenera i uputa
 • Poštivanje odluka sudaca na natjecanju
 • Pohvali suigrače i protivničke igrače za dobar potez
 • Veseli se uspjehu svog tima i uspjehu sebe samog
 • Poštuj različitost sudionika sportskih aktivnosti
 • Suzdrži se od ružnih riječi i uvreda
 • Izbjegavaj svađu i tučnjavu na terenu i izvan njega
 • Ako se sportaš iz drugog tima ozljedi pruži mu pomoć
 • Nakon pobjede ili poraza rukuj se članovima protivničke ekipe

Svaku razglednicu koristili smo kao temu za raspravu i iznošenje vlastitog stava i razmišljanja o pojedinoj ključnoj riječi i rečenici na razglednicama

Učenici su podijeljeni u 5 skupina i svaka skupina dobila je zadatak analizirati i objasniti razglednicu koju drže u rukama. Primjerom smo donosili zaključke na teme sa razglednica.

Ideja učenika je da na osnovu ključnih riječi sami pokušaju izraditi razglednice, koje bi prezentirale Fair play ideju te bi razglednice istaknuli na zidovima u holu sportske dvorane.

 1. Zašto su razlike bogatstvo?
 2. Kako svojim ponašanjem oblikujem mjesto u kojem živim?
 3. Je li nepoštena pobjeda doista pobjeda?
 4. Danas fair play igram sutra fair play živim?
 5. Jesmo li isti: ONI=MI