Skip to main content

Osnovna škola dr. Jure Turića - Gospić

Projekt je proveden u Osnovnojškoli dr. Jure Turića i Gospići u ijet je proveden u periodu od ožujka od lipnja 2022. Projekt je proveo profesor TZK Damir Vujnović uz sudjelovanje 10 razrednih odjela i 90 učenika.

U sklopu sata razrednika obrađena je tema živjeti fair play.

Djeca su upoznata s akcijskim planom za provedbu programa mjere edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih te njihovim istaknutim područjima: osnove fair playa, fair play priče i poruke sportaša, etika i sport, fair play nagrade, fair play u praksi i na kraju fair play i sportska natjecanja.

Djeca su unutar razreda formirala grupe putem kojih su tražili samostalno što bi za njih bio fair play, gdje se primjenjuje, navodili samostalno primjere iz vlastite prakse i na kraju donosili zaključke i sve zajedno prenesli na plakat koji su u drugom dijelu sata i realizirali.

U sklopu međužupanijskog natjecanja iz graničara za učenike razredne nastave (1.- 4. razreda) između osnovnih škola Trogira, Zadra i domaćina Gospića vidljiva i primijenjena su mnogobrojna fair play pravila: pridržavanje pravila igre, jednaka zastupljenost spolova, uvažavanje protivnika, uvažavanje sučevih odluka, prihvaćanje poraza kao sastavnog dijela svakog sporta, uvažavanje poraženih.

Na satu univerzalne sportske škole provedena su štafetna natjecanja uvažavajući razlike i preferencije učenika tako da smo podijelili skupine na dječake i djevojčice gdje bi skupina dječaka jedan dio poligona provodila nogometnom tehnikom, a isti dio poligona djevojčice bi prolazile košarkaškom tehnikom da bi drugi dio štafetne igre bio identičan za oba spola jer je bio primjeren za obje skupine.

Na kraju štafetnog natjecanja djeca bi birala između sebe najboljeg pojedinca ne samo po sposobnosti već i po motiviranošću u odnosu na druge iz skupine kao i njihovom odnosu prema protivniku.

Također, proveli smo i natjecanje u malom nogometu 4:3, takozvana hendikep igra između djevojčica i dječaka gdje su dječaci mogli zabiti gol isključivo slabijom nogom.