Skip to main content

Obilježen 3. Međunarodni fair play dan u Bedekovčini

Obilježavanje mjeseca fair playa u našoj školi

Srednja škola Bedekovčina je u razdoblju od 1. do 30. rujna obilježila mjesec fair playa.  Profesorica Tatjana Tuđa je u sklopu tog projekta na nastavi TZK – a raspravljala s učenicima 2. a, 2. f, 2. Mb, 3. b, 3. a, 3. d, 3. f, 3. P i 3. Mb o značenju fair playa u našoj školi.

Učenici 2. Mb (fizioterapeutski tehničari) osvještavali su svoje znanje o fair playu pomoću motivacijskih poruka koje su snimali. Naime, dobili su četiri motivacijske poruke na hrvatskom i engleskom jeziku pomoću kojih su željeli prenijeti poruku ostalima o svijesti i ponašanju fair playa.

Učenici 3. Mb (fizioterapeutski tehničari) u uvodnom su djelu sata čitali i komentirali knjigu HŠSS “Živjeti fair play” te su nakon pročitanog pričali o tome. U drugom djelu sata učenici su bili podijeljeni u tri grupe . Svaka je grupa imala zadatak nacrtati odnosno napisati nešto o fair play-u, a za sam kraj izabrali su jednu motivacijsku poruku koju su snimili. U nastavku pogledajte kreativne radove naših učenika.

Učenici 3P ( agrotehničar ) razgovarali o fair play – u i izrađivali umne mape

Voditeljica: Tatjana Tuđa