Skip to main content

Ustrojstvo HŠSS-a

 

Tijela upravljanja Hrvatskog školskog sportskog saveza su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik

 

Skupština je najviše upravljačko tijelo HŠSS-a koje upravlja poslovima HŠSS-a, a čine ju po jedan predstavnik udruženih članica, izabranih na način utvrđen aktima članica s tim da županijski školski sportski savez na čijem području djeluje sto (100) ili više škola, ostvaruje pravo na dva predstavnika u Skupštini. Predstavnici u Skupštini u mandatnom razdoblju 2022. - 2026. su:

 

1

Bjelovarsko-bilogorska

DRAŽEN MILAKOVIĆ

2

Brodsko-posavska

MIRNA MIKIĆ

3

Dubrovačko-neretvanska

ANTONIO LUČIĆ

4

Grad Zagreb

PERE MARKIĆ

5

Grad Zagreb

HRVOJE LEKIĆ

6

Istarska

SINIŠA IVANIŠEVIĆ

7

Karlovačka

TANJA ŠKRAK

8

Koprivničko-križevačka

DARINKA ŠIMUNČIĆ

9

Krapinsko-zagorska

TATJANA TUĐA

10

Ličko-senjska

MILAN ŠTIMAC

11

Međimurska

ALEKSANDAR PUKLAVEC

12

Osječko-baranjska

MIRNA RAJLE BROĐANAC

13

Osječko-baranjska

ZLATKO KRALJEVIĆ

14

Požeško-slavonska

ALBINKO BAGARIĆ

15

Primorsko-goranska

DAVOR JURIŠA

16

Sisačko-moslavačka

JOSIP ŠIMUNOVIĆ

17

Splitsko-dalmatinska

ZDRAVKO OMRČEN

18

Splitsko-dalmatinska

GORAN KURSAR

19

Šibensko-kninska

ANITA DONĐIVIĆ

20

Varaždinska

IVANA PUTAREK

21

Virovitičko-podravska

SAŠA TOPIĆ

22

Vukovarsko-srijemska

IGOR MILIČEVIĆ

23

Zadarska

JADRANKA DUVANČIĆ

24

Zagrebačka

IVANČICA VALEK

 

Izvršni odbor sastoji se od ukupno devet (9) članova, uključivo Predsjednika i dva dopredsjednika HŠSS-a s tim da je jedan (1) član Izvršnog odbora predstavnik Ministarstva turizma i sporta. Članovi Izvršnog odbora u mandatnom razdoblju 2022. - 2026. su:

 1. ZLATKO KRALJEVIĆ - predsjednik
 2. ZDRAVKO OMRČEN - Splitsko-dalmatinska županija,
 3. JADRANKA DUVANČIĆ - Zadarska županija

za članove:

 1. MIRNA RAJLE BROĐANAC - Osječko-baranjska županija,
 2. DAVOR JURIŠA - Primorsko-goranska županija
 3. SAŠA TOPIĆ – Virovitičko- podravska županija
 4. MARIN HORVAT - Međimurska županija
 5. HRVOJE LEKIĆ – Školski sportski savez Grada Zagreba
 6. JOZO ĆAVAR - iz Ministarstva turizma i sporta

 

Nadzorni odbor sastoji se od ukupno tri (3) člana, s tim da je jedan (1) član Nadzornog odbora predstavnik predstavnik Ministarstva turizma i sporta. Članovi Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju 2022. - 2026. su:

 

Nadzorni odbor
Margit Vrbičić predsjednica
Ljiljana Turina Bujanović članica
Darko Tot predstavnik Ministarstva turizma i sporta

 

Članovi Disciplinske komisije u mandatnom razdoblju 2022. - 2026. su:

 

Članovi disciplinske komisije
Ljiljana Gavranović predsjednica
Boris Krstičević član
Bruno Štefanek član
Sandra Baturina članica
Stipe Tomić član

 

Predsjednik HŠSS-a u mandatnom razdoblju 2022. - 2026. 

 

Predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza
Zlatko Kraljević