Skip to main content

Fair play nagrada

hsss

 

Izvršni odbor HŠSS-a je na svojoj 38. sjednici održanoj 21. listopada 2010. donio Odluku o prihvaćanju Projekta: Fair play nagrada školskog sporta.

 

Hrvatski školski sportski savez želi popularizirati školski sport kroz ideju sportskog - fair play odnosa prema, igri, suigračima, protivnicima i publici.

 

HŠSS se kroz natjecanja u sustavu školskog sporta želi zauzimati za razvoj pozitivnih vrijednosti u sportu, timskog rada, tolerancije, međusobnog poštovanja, primjene pravila igre, istine, solidarnosti i suradnje. Upravo zbog toga kao odlično rješenje nametnula se ideja o ustanovljavanju FAIR PLAY NAGRADE ŠKOLSKOG SPORTA.

 

Ustanovljavanje NAGRADE došlo je kao krajnji rezultat intenzivne suradnje Hrvatskog školskog sportskog saveza i Hrvatskog fair play odbora, (HFPO) tijela koje djeluje u okviru Hrvatskog olimpijskog odbora. U samoj pripremi ovog projekta izniman doprinos dao je gospodin Miroslav Cerar, slovenski gimnastičar, dvostruki olimpijski pobjednik, Predsjednik slovenske olimpijske akademije i član Izvršnog odbora Europskog fair play pokreta (European Fair Play Movement).

 

Pozivamo sve profesore TZK, voditelje ekipa školskih športskih društava, provoditelje natjecanja školskog športa na svim razinama (gradskoj, županijskoj, međužupanijskoj i državnoj) da se uključe u ovaj projekt i da predlažu kandidate (učenik/učenica, voditelj/voditeljica, ekipa) za FAIR PLAY NAGRADU ŠKOLSKOG SPORTA.

 

Slanje kandidatura moguće je odmah, a u obzir dolaze događaji koji su se dogodili u tekućoj školskoj godini od početka natjecanja (obično početkom rujna) sve do posljednje utakmice na Završnici Državnog prvenstva.

 

LAUREATI DOSADAŠNJIH FAIR PLAY NAGRADA ŠKOLSKOG SPORTA

 

Glavne značajke FAIR PLAY NAGRADE ŠKOLSKOG ŠPORTA:

  • Nagrada će se dodjeljivati jednom godišnje;
  • Uručenje nagrade bit će na Završnici DP-a;
  • Kandidati za Fair play nagradu mogu biti učenici, voditelji i/ili ekipa koji sudjeluju u natjecanjima školskog sporta (natjecanja svih razina u organizaciji Gradskih i Županijskih školskih sportskih saveza te Hrvatskog školskog sportskog saveza), čiji će stav i ponašanje odavati istinski primjer fair play u sportu;
  • Prijava kandidata vrši se putem OBRASCA ZA PRIJAVU.
  • Obrasci za prijavu, kratke informacije o Fair play nagradi te logotip HŠSS i HFPO trebale bi se nalaziti na svakom zapisničkom stolu natjecanja u sustavu školskog sporta u Republici Hrvatskoj.
  • Ispunjen OBRAZAC ZA PRIJAVU provoditelj natjecanja šalje u HŠSS poštom, faksom ili elektroničkom poštom (skenirano).
  • Odbor za dodjelu Fair play nagrade (3 člana) donijet će odluku o dobitniku nagrade.
  • Nagrada je sportska oprema našeg sponzora Rost športa.
  • Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.

 

Provoditelji natjecanja školskog športa, voditelji ekipa Školskih sportskih društava, tajnike i predsjednike Županijskih školskih sportskih saveza molimo da dokumente za realizaciju projekta Fair play nagrade školskog sporta preuzmu (downloadaju) s linkova ispod ovog teksta.