Skip to main content

Javna nabava

Javni naručitelj, sukladno članku 13. točki 9. stavku 1. objavljuje kako predstavnik naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1., nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom.

 

2021. godina

 Plan javne nabave za 2021. godinu (PDF)

 

2020. godina

 Plan javne nabave za 2020. godinu (PDF)

 

2019. godina

  Plan javne nabave 2019. godine (PDF)

 

2018. godina

Hrvatski školski sportski savez poziva sve zainteresirane da, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi pošalju svoje ponude za sljedeće postupke jednostavne nabave:

Popis javnih nabava u Hrvatskom školskom sportskom savezu

 

Hrvatski školski sportski savez, sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje sljedeće Pozive za dostavu ponuda:

Temeljem Zakona o javnoj nabavi NN. Br. 90/11 Naručitelj objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Plan nabave

NATRAG NA DOKUMENTE