Skip to main content

Registar školskih sportskih društava

Poštovani ravnatelji, učitelji, profesori,

Hrvatski školski sportski savez u procesu je ažuriranja podataka u registru školskih sportskih društava. Prije svega, svjesni smo činjenice da mnoge škole imaju osnovna školska sportska društva, ali i činjenice da ima škola koja nisu nikada imala osnovano školsko sportsko društvo.

Svjesni smo također činjenice da su se školska sportska društva osnivala prije dvadesetak godina te se u međuvremenu dokumentacija o tome zagubila. Željeli smo iskoristiti vrijeme sportskih neaktivnosti zbog pandemije bolesti Covid-19 kako bi ažurirali podatke o školskim sportskim društvima.

12. 4. 2021. poslali smo svim školama kratak dopis o tome.

Pročitajte ga ovdje ako ga niste dobili.

 

  1. Ako imate osnovano školsko sportsko društvo (ili ranije školski sportski klub), bez obzira bilo ono aktivno ili ne, dostavite nam dokumente o tome.

Kako? Hrvatski školski sportski savez je 27. travnja 2021. na sve osnovne i srednje škole poslao e-mail s uputama za dostavu dokumentacije te korisničko ime i lozinku za pristup sučelju za dostavu dokumenta:

https://www.skolski-sport.hr/sites/default/files/download/UPUTE_SKOLAMA_SLANJE_DOKUMENATA_SSD_2.pdf

Korisnički podaci za pristup sučelju biti će dostupni kod županijskih tajnika školskih sportskih društava. Kontakt podatke o županijskim tajnicima možete pogledati na ovoj poveznici: https://skolski-sport.hr/zupanijski-savezi

 

  1. Ako nikada niste imali osnovano školsko sportsko društvo ili ste zametnuli ili izgubili dokumentaciju o osnivanju, tada vas molimo da ponovite postupak osnivanja školskog sportskog društva.

Kako? Na jednoj od sljedećih sjednica Školskog odbora uvrstite točku o osnivanju školskog sportskog društva. Pogledajte i obrazac Poslovnika koji će vam pomoći.

Zbog toga smo zamolili Agenciju za odgoj i obrazovanje koja je u suradnji s Ministarstvom znanosti o obrazovanja na sve odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj poslali dopis u kojem podržavaju naša nastojanja.

Agencija za odgoj i obrazovanje poslala je također dopis škola u kojem poziva škole da pristupe osnivanju školskih sportskih društava, ako IH DO SADA NISU osnovali. Pročitajte dopis AZOO, ako ga niste dobili.

 

Pitanja i odgovori

U nastavku pronađite odgovore na najčešća pitanjima koja smo u posljednji mjesec dana dobili vezano za ažuriranje ovih podataka.

  1. Dobio sam dopis od AZOO/ili HŠSS-a, a nemam pristupne podatke za dostavu dokumentacije? Odgovor: Niste otvorili mail od HŠSS-a, mail je otišao u pretinac neželjene pošte ili  je vaš mail server odbio naš mail (što se rijetko događa). U tom slučaju kontaktirajte svog  županijskog tajnika. Kontakt podatke o županijskim tajnicima možete pogledati na ovoj poveznici:

https://skolski-sport.hr/zupanijski-savezi

  1. Dobio sam mail s korisničkim podacima, ali nisu točni. Ne mogu pristupiti sučelju.

Odgovor: Kod ručnog upisivanja podataka griješite. Koristite copy-paste metodu. Jako je VAŽNO za selektirate SAMO karaktere, ne i prazno mjesto. Ako se držite ovog savjeta, uspjeti ćete se prijaviti.

 

  1. Mi imamo školsko sportsko društvo, trebamo li išta poduzimati?

Odgovor: Molimo vas da dokumente koji su u vezi s osnivanjem ŠSD-a dostavite u HŠSS prema uputama. Svakako kod prilaganja dokumenata upišite ISPRAVAN naziv školskog sportskog društva.

  1. Imamo osnovano društvo, ali nemamo dokumentaciju (zametnuli/izgubili i sl.). Što da radimo?

Odgovor: Postupak je isti kao kod gubitka osobne iskaznice. Izradite novu iskaznicu, odnosno ponovite postupak osnivanja školskog sportskog društva. Na jednoj od sljedećih sjednica Školskog odbora uvrstite točku o osnivanju školskog sportskog društva. Pogledajte i obrazac Poslovnika koji će vam pomoći. (klikni na poveznicu).

  1. Koje dokumente da pošaljemo?

Odgovor: Pošaljite nam svakako Poslovnik o radu ŠSD-a, a ako imate pošaljite i druge dokumente, primjerice, Odluku o osnivanju i/ili Odluku o imenovanju predstavnika. Kod slanja dokumentacije važno je u matičnim podacima upisati ime šSD-a. Upišite samo naziv društva, bez navodnika ili kratice ŠSD ili riječi „Školsko sportsko društvo“. Kod slanja dva ili više dokumenata, ponavljajte korake: Zeleni gumb „Dodaj poslovnik“ izbor s vašeg računala, slanje (submit).

  1. Zašto bi uopće slali nekome te dokumente?

Odgovor:  Podsjetimo se zajedno!

ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA

Zakon o sportu

Članak 17.

(1)      Radi  provođenja  izvannastavnih  športskih  aktivnosti  učenika,  školski  odbori  u  osnovnim  i  srednjim  školama  osnivaju  školska  športska  društva  bez  pravne  osobnosti.

(2)      Sredstva za rad i aktivnosti školskoga športskog društva osiguravaju se iz državnog proračuna  i  iz  proračuna  jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  i  Grada Zagreba na račun škole.

(3)      Školska športska društva za rad i aktivnosti koriste prostore škole i imaju prioritet u njihovom korištenju u odnosu na vanjske korisnike prostora škole.

(4)      Ministar  pravilnikom  propisuje  način  osnivanja,  zadaće,  djelokrug  i  način  rada  školskih športskih društava

PRAVILNIK O NAČINU OSNIVANJA, ZADAĆAMA, DJELOKRUGU I NAČINU RADA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA