Skip to main content

Vježbaonica

Program „Vježbaonica“ - smjernice za provedbu programa

Upute za ispunjavanje mjesečnih izvješća voditeljima u programu VJEŽBAONICA - 2021

 

PORTAL VJEŽBAONICA - za voditelje 

 

SUDJELUJ U NOVOM FOTO NATJEČAJU #NAJFOTKA VJEŽBAONICE

 

Kroz  program  Vježbaonica  želimo  omogućiti  djeci  stjecanje  navika  bavljenjem  tjelesnom aktivnošću te postići da tjelesna aktivnost ne predstavlja problem koji djeca moraju „odraditi“ nego da bude trajno zadovoljstvo i njihov zdravi životni odabir.

Vježbaonica je program HRVATSKOG ŠKOLSKOG SPORTSKOG SAVEZA koji se, u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima, provodi od listopada 2018. godine. Namijenjen je učenicima od  5. do 8. razreda osnovnih škola te svim učenicima srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Program  se  provodi  kao  dio  aktivnosti školskih  sportskih  društava, a  voditelji  su  isključivo učitelji/nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture zaposleni u toj školi s mogućnošću suradnje s ostalim nastavnicima iz drugih predmeta te vanjskim suradnicima školskog sportskog društva, roditeljima, klubovima...

Sve aktivnosti u programu Vježbaonice su zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti (ZUTA).

 

 

Ciljevi programa
 • poboljšanje zdravstvenog statusa učenika,
 • stvaranje zdravih životnih navika,
 • povećanje interesa za tjelesnom aktivnošću učenika,
 • uključivanje što većeg broja učenika, prvenstveno onih koji nisu uključeni u sustav sportskih klubova, u organizirane školske sportske aktivnosti,
 • zadovoljenje učenikovih potreba za igrom, kretanjem, druženjem, istraživanjem...,

 

Realizacija programa
 • program se realizira u maksimalno 70 školskih sati tijekom jedne školske godine:
 • broj realiziranih školskih sati mjesečno ograničen je na 10 sati,
 • program nije nužno održavati u školi, školskoj dvorani ili igralištu, nego se može realizirati na različitim lokacijama, ovisno o uvjetima i želji učenika,
 • program je ispunjen raznim grupama sportskih sadržaja,
 • tijekom školske godine preporučuje se bavljenje što većim brojem različitih aktivnosti (minimalno 6 različitih aktivnosti), a na temelju mogućnosti, uvjeta i interesa učenika,
 • voditelj unaprijed obavještava učenike na satovima tjelesne i zdravstvene kulture ili na druge načine o programskim sadržajima koji se nude te poziva zainteresirane učenike za ponuđene sadržaje da se uključe,
 • program nema stalan broj polaznika već isti ovisi o aktivnosti koja se provodi,
 • učenici ne moraju pohađati program stalno već sami biraju koju će aktivnost pohađati, sukladno svojim željama

 

Programski sadržaji podijeljeni su u različite grupe:

o  ekipni sportovi s loptom: košarka, rukomet, nogomet, odbojka...,

o  sportovi s rekvizitima: tenis, stolni tenis, badminton, hokej...,

o  bazični sportovi: atletika, gimnastika, plivanje, borilački sportovi, ritmička gimnastika...,

o  plesni sportovi:  ples, cheerleading...,

o  ostali sportovi: kuglanje, bočanje, skijanje, rolanje, biciklizam, orijentacijsko trčanje, kros, planinarenje, šah...,

o  kineziterapijski programi: vježbe za stopala, loša držanja tijela...,

o  sportski sadržaji za razvoj pojedinih sposobnosti: koordinacije, snage, brzine, izdržljivosti, fleksibilnosti, ravoteže...

 

 

 

Video: OŠ Josipa Jurja Strossmayera iz Zagreb - na satu Vježabaonice Sudionici programa

 • učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola te učenici srednjih škola,
 • mogu sudjelovati samo učenici škole koja provodi program Vježbaonica,
 • preporučuje se odabir onih aktivnosti za koje postoji veći broj zainteresiranih učenika, kako bi broj učenika uključenih u pojedinu aktivnost bio minimalno 20,

 

Vremenski period održavanja Vježbaonice:

 • Vježbaonica se provodi u razdoblju od 1. listopada 2021 do 31. svibnja 2022. godine
 • program se može provoditi i za vrijeme školskih praznika, neradnim danima te vikendom,

 

Trajanje pojedinih aktivnosti Provođenje pojedinih aktivnosti zahtjeva korištenje više od jednog školskog sata te je  dozvoljeno sljedeće korištenje sati, po aktivnosti:

 • Odlasci u prirodu ili tematski izlet ( max 4 školska sata)
 • Odlasci na utakmice ili druga sportska događanja ( max 3 školska sata)
 • Svi sportovi i aktivnosti ( max 3 školska sata)
 • Edukacija u Vježbaonici (predavanje o zdravlju, prehrani, prvoj pomoći, bontonu, ponašanju na sportskim terenima, povijesti sporta i sl. ( max 1 školski sat)

 

Mjesto održavanja Vježbaonice

 • Može se održavati na bilo kojem mjestu koje je pogodno za održavanje sportskih aktivnosti ( u školi, u školskoj dvorani, vanjskom školskom igralištu, sportskim i klupskim objektima, klizalištu, prirodi, izletištu itd..)

 

Suradnja s klubovima

Suradnja s klubovima je poželjna iz razloga što su treneri u klubovima stručnjaci za pojedine sportove te imaju u velikoj većini slučajeva uvjete za provođenje istih.

 

Učenici se, obavezno u pratnji voditelja, kroz pokazne treninge i demonstracije u klubovima  mogu upoznati s mnogim sportovima.

 

Vježbaonicu nije dozvoljeno provoditi na način da se koriste sadržaji ili aktivnosti nekog drugog programa. Vježbaonica nije namijenjena pripremanju učenika za natjecanja.  

 

HRVATSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ