Skip to main content

Osnovna škola Meterize - Šibenik

Tjedan fair playa proveden je u Osnovnoj školi Meterize u Šibeniku od 3. do 7. prosinca 2018. godine.

Provoditelji sadržaja bile su dvije učiteljice: Antonia Maleš Vukorepa i Jelena Antulov Jović. Sadržaji s fair play tematikom provedeni su u okviru četiri redovita sata tjelesne i zdravstvene kulture u 4a razredu koji broji 25 učenika. Sadržaj izrade plakata potaknut sadržajem razglednica s fair play porukama proveden je na satu likovne kulture i njega ćemo vam ovdje predstaviti. UVODNI DIO SATA Učenici rade u paru. Svaki par iz kutije izvlači razglednicu sa različitom Fair play porukom. Čitaju naglas poruku koju su izvukli i pokušavaju objasniti što koja poruka znači.

Najava zadatka: Učenici će osmisliti i naslikati plakat s porukom koju su dobili. Rade u paru. GLAVNI DIO SATA Realizacija: Učenici se dogovaraju i rade. Učiteljica obilazi i razgovara s učenicima.

ANALIZA I VREDNOVANJE Svaki par izlazi pred ploču i predstavlja svoj plakat. Učiteljica postavlja dodatna pitanja ako je potrebno.

 

 

ZAVRŠNI DIO SATA Učenici se fotografiraju sa svojim plakatom. Potpisuju se na razglednicu koju šaljemo Hrvatskom školskom sportskom savezu.