Skip to main content

Srednja škola Bedekovčina - Bedekovčina

Tjedna fair playa u Srednjoj školi Bedekovčina proveden je od  3. do 7. 12. 2018. godine. Program je provela profesorica Tatjana Tuđa u 11 razrednih odjela (1e; 1b; 1Mb; 1Ma; 1G; 2a; 2c; 2Mb; 3b; 3P; 4Mb) u kojem je aktivno sudjelovalo 180 učenika. 1Ma Građanski odgoj, prof. Suzana Đurkan Na satu smo imali prvo kolo-naokolo - učenici su pisali što što znaju o fair playu, zatim smo pogledali video uradak na youtubeu - Best Moments of Respect and Fair-Play in sports 2018.

Slijedila je rasprava, a na kraju su učenici trebali zauzeti poziciju na vrijednosnoj osi: da - fair play  treba uvijek provoditi ili ne - ne treba poštivati Fair play, odnosno trebali su stati u sredinu, ako smatraju da je fair play potrebno poštivati samo ponekad, ovisno o situaciji. Nakon, što su zauzeli svoju poziciju na vrijednosnoj osi, učenici su obrazložili svoja stajališta.

 

2a; 3b; 3P; prof. Gordana Bujanić Tretinjak, Engleski jezik Profesorica je na satu prikazala kratki filmić o fair play-u. Učenici su na engleskom jeziku čitali razglednice i knjigu Bonton ponašanja u športu i svaku tezu prodiskutirali.

4Mb, prof. Švigir Danijela, Etika Učenici podjeljeni u grupe u kojima su razgovarali o fair play-u, čitali u knjigama i tražili na internetu te napravili mapu i ispunjavali tablicu u kojoj su zaključili što znaju, što žele znati i na kraju što su naučili.

1e – pomoćnik proizvođača keramike, prof. Tatjana Tuđa, šest učenika u razredu, a njih pet ima pomoćnika u nastavi, učenici po IOOP Na satu sam pokazivala slike iz knjižice Bonton ponašanja u športu za djecu predškolskog uzrasta i to smo zajedno komentirali i donosili zaključke. Pripremila sam crteže koje su učenici do kraja sata obojali.

2c; 1b; 1Mb; 1G; 2Mb prof. Tatjana Tuđa, na satovima TZK  U uvodnom djelu sata prošli smo brošuru Bonton ponašanja u športu i prokomentirali ih sa zanimljivim komentarima, slikali se i nastavili u dvorani da pokušamo cijeli sat održati u duhu Fair play. Igra nogomet gdje početak utakmice počinje sa pozdravom gledateljima tj. dio razreda koji ne igra nego navija. Rukovanje sa sucem (prof. Tatjana Tuđa) i međusobno rukovanje. Cijela utakmica prošla u duhu Fair play – a i na kraju utakmice čestitali jedni drugima bez obzira na rezultat. Za završni dio sata svi razredi zaključili da će pokušati živjeti u duhu Fair play.

U Srednjoj školi Bedekovčina uspješno proveden projekt „Tjedan fair playa“ u mojoj školi. Sa zadovoljstvom se uključile i neke profesorice i obradile na svojim satovima fair play. Izvrsni materijali koji su nam pomogli za pripremu satova i što je bitno profesori su dobili materijale pa nisu trebali sami tražiti što je doprinjelo većem odazivu uključivanja za održavanje satova sa tom temom. Učenici puno znaju o fair play-u međutim treba puno o tome pričati i osvještivati svaki dan da bi živjeli fair play. Tatjana Tuđa