Skip to main content

Obilježen Međunarodni fair play dan u SŠ Bedekovčina

Učenici Srednje škole Bedekovčina iz Bedekovčihne obilježili su 1. Međunarodni fair play dan.

Aktivnosti kojima su obilježili ovaj dan su bile kako slijedi:

7.rujna -  postavio se e-poster Međunarodnog fair play dana na našu Facebook stranicu. Zbog energetske obnove škole samo su nam učenici prvih razreda bili u školi, a svi ostali razredi su bili online.

Učenici prvih razreda

1a – monter suhe gradnje, tesar – 14 učenika

1b – rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima, mehaničar poljoprivredne mehanizacije – 22 učenika

1d – instalater grijanja i klimatizacije – 11 učenika

1f – soboslikar ličilac dekorater – eksperimentalni program – 6 učenika

1Mb – fizioterapeutski tehničar – 20 učenika

1P – agrotehničar – 21 učenik

Sa učenicima na nastavi TZK – prof. Tatjana Tuđa (pješačenje na Bedekovčanska jezera ) vodio se razgovor o fair play vrijednostima, o međusobnom poštovanju, prijateljstvu, timskom duhu, jednake mogućnosti i pošten način dostizanja rezultata, poštovanje pisanih i nepisanih pravila.

Razgovarali smo o uvođenje „Fair play kartona“ s ciljem isticanja i nagrađivanja učenika – sportaša i ideja o fair play kartonu im se sviđala. Zaključili su da karton spada u tzv. nepisana pravila.

Učenici

4Mb – fizioterapeutski tehničar – 18 učenika

3Mb – fizioterapeutski tehničar – 21 učenik

3G – građevinski / arhitektonski tehničar -  22 učenika

Datum početka
24/12/2020
Datum završetka
22/02/2021