Skip to main content

Obilježen Međunarodni fair play dan u Slatini

Mirta Drokan, učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj školi Marka Marulića iz Slatine, potaknuta našim ovogodišnjim poticanjem na uključivanje u obilježavanje 1. Međunarodnog fair play dana, imala je potrebu prijaviti aktivnosti koje su ona i njene kolege provodili u školi.

Kolegica Mirta nam je poslala opis aktivnosti koje je provodila u 2020. g. s učenicima 1. razreda gimnazije u sklopu školskog međupredmetnog projekta "STOP nasilju".

U aktivnostima je sudjelovalo 40 učenika, a evo na koji su način učenici promovirali univerzalnu ideju fair playa.

Učenici su na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture sudjelovali na interaktivnom predavanju na temu Fair playa, a na radionici su osmišljavali bonton ponašanja u školskom sportu, primjenjivali su postavljena pravila ponašanja u igri te izradili digitalnu knjigu  pomoću alata Book Creator pod nazivom Fair play-Bonton ponašanja u školskom sportu. Sve aktivnosti možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Projekt STOP nasilju na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture i Informatike

Autor: Sandra Bošnjak, 6. 3. 2020.

Završna aktivnost u sklopu međupredmetnog projekta STOP nasilju bila je primjena pravila fair playa u sportskim igrama na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture. Učenici su kroz igru razvijali međusobno poštovanje, suradnju, razumijevanje i toleranciju, a sve to primjenjujući zajednički postavljena pravila igre.

Nakon provedenih svih aktivnosti na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture i uputa dobivenih od nastavnice Mirte Drokan, učenici su upoznati s novim digitalnim alatima na nastavi Informatike koje su primijenili dalje u svom radu. Na temelju smjernica koje su dobili od nastavnice Ksenije Rastije pretočili su svoje crteže, ideje i kreativnost u digitalni prikaz pojedinih situacija u sportu kroz  Pixton, alat za izradu stripa. Svi radovi učenika objedinjeni su u digitalnu knjigu pomoću alata Book Creator koju možete ovdje pregledati.

 

Projekt STOP nasilju na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture

Autor: Mirta Drokan, 4. 2. 2020.

Učenici 1. a i 1. b razreda opće gimnazije sudjelovali su na interaktivnom predavanju, koje se je održalo na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture u sklopu školskog međupredmetnog projekta STOP nasilju. Tema predavanja bila je Fair play,  pojam koji uključuje mnogobrojne vrijednosti važne ne samo u sportu, već i u svakodnevnom životu: poštovanje, prijateljstvo, zajedništvo, tolerancija, solidarnost, sport bez dopinga, jednakopravnost, poštivanje pravila, briga o drugome, izvrsnost i zadovoljstvo.

Usporedbom antičkih Olimpijskih igara  i Olimpijade modernog doba učenici su uočili sličnosti, ali i razlike u karakteru tjelesnih aktivnosti, sportašima, organizaciji sportskih natjecanja, primjerima lošeg ponašanja u sportu i tjelesnim oblicima nasilja. Glavni cilj bio je ukazati na važnost sporta za psihički i fizički razvoj pojedinca, kao i na i njegovu obrazovnu, socijalnu, kulturnu i rekreacijsku ulogu.

Sljedeća aktivnosti bila je radionica na kojoj su učenici u grupama izrađivali bonton ponašanja u školskom sportu prema dobivenim porukama Fair playa.

Izvor:

http://ss-mmarulica-slatina.skole.hr/?news_id=2434#mod_news

http://ss-mmarulica-slatina.skole.hr/?news_id=2507#mod_news