Skip to main content

Fair play tjedan u OŠ Eugena Kumičića iz Slatine

Učenici osmih razreda Osnovne škole Eugena Kumičića iz Slatine  zajedno su sa svojom učiteljicom tjelesne i zdravstvene kulture Tomislavom Medvedović i učiteljem informatike Mariom Jerbićem, osmislili i proveli tjedan Fair playa u školi od 21.9. do 25.9. 2020. godine.

Tjedan Fair playa planiran je godišnjim školskim kurikulumom i cilj nam je u budućnosti svake školske godine uključiti što više razrednih odjela u ovaj projekt.

Učenici su na satu tjelesne i zdravstvene kulture upoznati s programom Fair playa, pravilima, ponašanjem, kako se provodio u pojedinim školama… Želja nam je bila da i sami u ovoj izazovnoj školskoj godini budemo dio Fair playa, bolji, prepoznatljivi, otvoreni za nova iskustva.

Učenici su na satu osmišljavali sve situacije koje se prepoznaju kao Fair play, bili su podrška jedni drugima, poticali su se međusobno u tjelesnim aktivnostima, hrabrili jedni druge i naučili prihvaćati različitosti. Fair play tjedan potaknuo je na veću aktivnost sve prisutne učenike na satu.

Na satu informatike učenici su razrađivali ideje kako napraviti plakat Fair playa, kako stvarne situacije sa sata tjelesne i zdravstvene kulture prikazati crtežom, fotografijom, video uratkom.  Plakat su učenici izrađivali u Publisheru i to u A0 formatu. Najbolju ideju smo poslali…

Učenici su snimili video uradak i obradili ga….

Lijep pozdrav iz Slatine u duhu Fair playa……