Skip to main content

2. Međunarodni Fair play dan obilježen je u Dubrovniku

2. Međunarodni fair play dan obilježen je u Osnovnoj školi Lapad u Dubrovniku. U obilježavanju su sudjelovali učenici produženog boravka  sa svojim učiteljicama i koordinatoricom učiteljicom Hadžirom Brković.