Skip to main content

Obilježen Međunarodni fair play dan u Zagrebu

Aktivnosti kojima je 1. Međunarodni fair play dan obilježen u OŠ Trnsko u Zagrebu su predavanja učenicima na satima tjelesne i zdravstvene kulture. Predavanja su provodili profesori TZK s ciljem shvaćanja i unapređenja Fair play ponašanja u sportu.

Smatramo da se vršnjačko nasilje uvelike može prevenirati Fair play ponašanjem. Učenicima su putem raznih brošura (Živjeti fair play) i letaka predstavljeni programi i projekti koji se provode.

Učenici koji se bave sportom, a i oni koji nisu baš aktivni su uvidjeli koliko Fair play znači u sportu ali i svakodnevnom životu. Reakcijama učenika i njihovim osobnim iskustvima dalo se primijetiti kako su predavanja o Fair playu pala na plodno tlo.

Učiteljice razredne nastave su učenicima također predstavile Fair play putem raznih video uradaka i predavanja.

U predvorju je postavljen plakat kojim se promovira Fair play.

Datum početka
06/11/2020
Datum završetka
05/01/2021