Dobrodošli !

Ovaj CD manijenjen je svima koji rade kao voditelji u odjeljenjim Univerzalne športske škole ali i svima onima koje ova tema zanima.

Postupci prije testiranja i mjerenja

Nakon dolaska u dvoranu i pozdrava slijedi kratko objašnjenje testova. Potom se prelazi na provedbu samog testiranja. Konstruirana baterija testova služi za procjenu stanja bazičnih motoričkih sposobnosti i namijenjena je populaciji školske djece (6-11) godina s kojom se i radi u programu univerzalne športske škole, a testovi su provjereni prema svim karakteristikama mjernih instrumenata. Bateriju čini 6 testova:

  1. Trčanje 20 m
  2. Lopta-noga-zid
  3. Gađanje mete postavljene na zid
  4. Trčanje s preprekama
  5. Bacanje medicinke od 1kg
  6. Trčanje 6 minuta

 

Planirano vrijeme potrebno za provedbu mjerenja je 3-4 sata, a predložena baterija testova to i omogućava.

Protokol za tri sata
1 sat: trčanje 20m, lopta-noga-zid; 2 sat: gađanje mete postavljene na zid. trčanje s preprekama; 3 sat: bacanje medicinke, trčanje 6 min.